บริษัท ลาดกระบัง เข็มเจาะ จำกัดรับงานเข็มเจาะ ทุกขนาด ทุกจุด ด้วยประสบการณ์ ที่มีมากกว่า 20 ปีโดยทีมงานบุคลากรของบริษัทที่มีคุณภาพและเครื่องที่ทันสมัย
ดูแลโดยวิศวกรดังนั้นบริษัท ลาดกระบัง เข็มเจาะ จำกัด จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัท
อันดับต้นๆของเมืองไทย งานเจาะเสาเข็มแบบแห้ง งานเจาะเสาเข็มแบบเปียก
บริษัท ลาดกระบัง เข็มเจาะจำกัดถือนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
และการจัดการด้านความปลอดภัยเป็น หน้าที่สำคัญของผู้บริหารระดับสูงผู้บังคับบัญชา
ตามสายงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนโยบายความปลอดภัยอาชีว
อนามัยอนามัยและสิ่งแวดล้อม ทาง บริษัท ลาดกระบัง เข็มเจาะ จำกัด
 
     

   : ชื่อ-นามสกุล ผู้ส่ง

   : โทรศัพท์ - มือถือ   

   : Email Address

    
  
 
     
บริษัท ลาดกระบังเข็มเจาะ จำกัด (กรุงเทพ )
เลขที่ 777/9 หมู่ 10 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แขวงลำปลาทิวเขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
โทรศัพท์ 095-456-1554 , 092-782-9626
061-789-8951
E-MAIL : info@lbbboredpile.com


บริษัท ลาดกระบังเข็มเจาะ จำกัด (ระยอง )
ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา
( บ้านค่าย ) จังหวัด ระยอง
โทรศัพท์ 081-735-2949 , 085-552-0642
 
 
COPYRIGHT © 2013 BY Ladkrabang Bored Pile Co.,Ltd. E-MAIL : info@lbbboredpile.com มือถือ 095-456-1554 , 092-782-9626 , 061-789-8951
บริษัท ลาดกระบัง เข็มเจาะ จำกัด เลขที่ 777/9 หมู่ 10 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
page counter